Välkommen till det transnationella kulturarvsarkivet,
en produkt från PLACE-EE: Platforms for Aging Community Engagement - Exchange and Enterprise.

Arkivet skapades av olika team mellan generationer som arbetar i de fyra olika PLACE-EE-projektområdena - Nordirland, Irland, Island och Sverige. Arkivet innehåller ett brett spektrum av material som rör hur livet var förr i tiden - traditioner, hantverk, sång, musik, sysselsättning, historia och hushållsliv. Det innehåller också material som dokumenterar hur de äldre och yngre generationerna arbetade tillsammans för att skapa arkivet.

Limerick, Irland

Västerbotten, Sverige

Fjardabyggd, Island

Fermanagh & Omagh, N. Irland

Över hela världen utvecklas och förändras samhällen, delvis på grund av den ökande användningen och utvecklingen av ny teknik, som exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och andra typer av datorer med en mängd olika applikationer.

Även om dessa förändringar medför många förbättringar finns det också en risk att kulturellt viktig kunskap förloras, till exempel hantverk och andra färdigheter, lokal historia och livsförstärkande traditioner. Äldre människor kanske fortfarande kommer ihåg denna kunskap, men den överförs inte alltid till kommande generationer.

PLACE-EE-projektet underlättade sammankomst av äldre och yngre människor i intergenerationsverkstäder. Äldre delade sina rika lager av minnen och artefakter med de yngre deltagarna. Denna webbplats är en plats där medlemmar i de fyra olika samhällena som deltar i projektet kan lagra och dela kulturarv, kunskap och färdigheter. Du kan hitta foton, berättelser, videoklipp och mer. Arkivet innehåller också material som visar hur de yngre och äldre arbetade tillsammans och deras åsikter om värdet av detta intergenerationsarbete.